ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID-19)

Βρείτε πιο κάτω ενημερωτικό υλικό για τα μέτρα πρόληψης από τον νέο Κορονοϊο (COVID-19).

Βασισμένο στο ‘How to Handrub’, URL: https://www.who.int/gpsc/5may/How_To_HandRub_Poster.pdf © World Health Organization 2009. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Βασισμένο στο ‘How to Handrub’, URL: https://www.who.int/gpsc/5may/How_To_HandRub_Poster.pdf © World Health Organization 2009. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την σελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ή την σελίδα του Υπουργείου Υγείας.